Power BI - Updates


Februar/marts 2021 

Vi har kombineret de seneste to måneders opdateringer fra Power BI i et opslag, så der er massere at dykke ned i for at gøre jeres oplevelse i Power BI endnu bedre. I denne omgang har vi håndplukket de fire opdateringer, som vi finder mest forbedrende for den generelle oplevelse i Power BI. Blandt disse nye opdateringer er muligheden for nu at forbinde flere forskellige kuber live til den samme rapport - meget brugbart!

Du kan læse meget mere om de nye opdateringer her:

DirectQuery for Power BI datasets and Azure Analysis Services (preview): 

Det har længe været muligt at forbinde flere forskellige kuber og datasæt til den samme rapport, men da denne funktion ikke har været tilgængelig for live-forbindelser, har det for mange ikke været en anvendelig funktionalitet. Dette har Power BI nu ændret, hvilket betyder, at man kan koble flere forskellige live-forbundne kuber fra eksempelvis AFC-platformen direkte til sin Power BI-rapport og kombinere dem, som man ønsker.

Husk, at denne funktion er i forhåndsvisning, hvilket betyder, at du aktivt skal slå den til via indstillinger.

Læs mere om den nye DirectQuery-opdatering og lær, hvordan du sætter flere forbindelser op her:

https://powerbi.microsoft.com/da-dk/blog/power-bi-december-2020-feature-summary/#_Toc58831296

Color picker: 

Førhen har farvevælgeren i Power BI været kilde til frustration, da den har været besværlig at håndtere og har manglet muligheden for at indtaste RGB-farvekoder. Dette er nu blevet rettet, så man for eftertiden nemt og overskueligt kan benytte sin organisations farvekoder.

Læs mere om den nye Color picker-opdatering og se, hvordan den nye funktion ser ud her: https://powerbi.microsoft.com/da-dk/blog/power-bi-february-2021-feature-summary/#_Toc62034803

Comparison chart: 

Denne nye meget anvendelige funktion giver nu mulighed for visuelt at sammenligne et grafer (eksempelvis salgsudviklingen over tid for forskellige afdelinger) med et indeks (eksempelvis det samlede salg over tid for organisationen). Hvis du har adgang til markedsdata, kan du sågar importere eksternt data og eksempelvis sammenligne med det generelle salg i markedet.

Læs mere om den nye Comparison chart-opdatering og lær, hvordan du gør brug af den nye sammenligningsfunktion her: https://powerbi.microsoft.com/da-dk/blog/power-bi-march-2021-feature-summary/#post-14033-_Toc65500410

X axis constant line for line charts: 

Med denne nye funktion har man nu mulighed for at tilføje en fast, vertikal linje i linjediagrammer for at markere eksempelvis en outlier eller blot et bestemt tidspunkt i et datasæt. Denne linje kan brugerdefineres, som man kender det fra Power BI, i forhold til farve, linjetype mm., og den fungerer nøjagtigt som den nuværende horisontale linje, som længe har været hyppigt benyttet.

Læs mere om den nye X axis line-opdatering og lær, hvordan du gør brug af den nye linjefunktion her: https://powerbi.microsoft.com/da-dk/blog/power-bi-march-2021-feature-summary/#post-14033-_Toc65500394


November/december 2020 

Vi har sagt farvel til 2020, men I skal naturligvis ikke snydes for de nyttige opdateringer, som Power BI afsluttede året med. Vi har som altid håndplukket de tre opdateringer, som vi finder vigtigst med det mål for øje at gøre jeres oplevelse med og brug af Power BI endnu bedre. Blandt de nye opdateringer er der kommet en ny algoritme, der automatisk opdager anomalier i jeres tidsseriedata og en ny splitfunktion, der gør det muligt at splitte visualiseringer op i mindre visualiseringer sorteret på andre dimensioner. Desuden er det nu muligt at styre lagdelingen i visualiseringer direkte fra mobilappen, hvilket førhen var forbeholdt webversionen. 

Du kan læse meget mere om de nye opdateringer her: 

Anomaly detection (preview): 

Med denne nye, banebrydende funktion kan du i fremtiden generere linjediagrammer og andre visualiseringer uden at skulle bekymre dig om ekstreme udsving, fejl eller andre anomalier, der kan forstyrre blandt andet forklaringsgraden af visualiseringen. Algoritmen opdager automatisk anomalier i tidsseriedata og forsyner dig sågar med en potentiel forklaring for anomalien, så du har mulighed for at tilrette roden til problemet. Du kan desuden justere algoritmen i forhold til blandt andet sensitivitet, så algoritmen med tiden bliver så præcis som muligt i forhold til dine rapporteringsbehov. 

Husk, at funktionen aktivt skal tilvælges under indstillinger. 

Læs mere om den nye Anomaly detection-opdatering og lær, hvordan du gør brug af den nye algoritme her: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-november-2020-feature-summary/#_Toc55467061 

Small multiples (preview): 

Der har hidtil været udtrykt et ønske for interaktivt at kunne splitte en visualisering op direkte via dashboardet. Dette er nu muligheden, idet man med denne funktion kan splitte visualiseringer op i mindre multiple versioner af dem selv. Det er altså nu muligt eksempelvis at splitte en samlet salgsvisualisering op i små multipler præsenteret side om side sorteret på ens ønskede dimensioner (eksempelvis samlet salg indenfor kategorier i forskellige lande). 

Husk, at funktionen aktivt skal tilvælges under indstillinger. 

Læs mere om den nye Small multiples-opdatering og lær, hvordan du gør brug af den nye visualiseringsopdeler her: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-december-2020-feature-summary/#_Toc58831297 

Selection pane in mobile view: 

Flere og flere brugere benytter Power BI’s mobilapp, og det efterkommer naturligvis et ønske om maksimal brugervenlighed og funktionalitet på tværs af forskellige enheder. Power BI har derfor nu optimeret mobilappen således, at man nu kan styre lagdelingen af sine visualiseringer på appen. Mange brugere benytter sine visualiseringer på forskellige måder alt efter, hvilken enhed, de opleves på, så Power BI har desuden lavet funktionen således, at den ikke påvirker lagdelingen og det generelle udtryk på eksempelvis webversionen. 

Læs mere om den nye Selection pane-opdatering og lær, hvordan du gør brug af den nye mobilfunktion her: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-december-2020-feature-summary/#_Toc58831300 


Oktober 2020 

Power BI er i løbet af oktober blevet et endnu mere intuitivt og effektivt værktøj til at visualisere og rapportere din virksomheds værdifulde data. Vi har som altid opsummeret de opdateringer, vi finder mest interessante og brugbare. Der er i denne måned blandt andet blevet tilføjet en række vandmærker på startsiden, muligheden for at personalisere det visuelle udtryk af en rapport direkte fra rapportsiden og automatisk tabeldannelse på baggrund af indlæste Excel-filer. 

Du kan læse meget mere om de nye opdateringer her: 

Canvas watermarks: 

Med denne nye funktion er Power BI blevet endnu mere brugervenlig. For nye brugere har platformen tidligere været lidt uoverskuelig at manøvrere rundt i, hvis man ikke er bekendt med de grundlæggende funktioner. Der er nu blevet tilføjet en række knapper på startsiden, der på overskuelig vis kanaliserer brugeren hen til de funktioner, brugeren søger. Der er desuden tilføjet en række eksempeldatasæt, som lader nye brugere eksperimentere med fiktive datasæt for at blive fortrolige med Power BI. 

Læs mere om den nye Canvas watermarks-opdatering og lær, hvordan du benytter den nye opsætning her: https://powerbi.microsoft.com/da-dk/blog/power-bi-october-2020-feature-summary/#_Toc52195557 

Personalize visuals is now generally available: 

Tilbage i maj introducerede Power BI et preview af muligheden for at kunne personalisere det visuelle udtryk af en rapport direkte fra rapportsiden uden at skulle i dybden med redigering af rapporten. Denne mulighed er nu en fastintegreret funktion, som har givet en lang række nye, brugbare funktioner. Husk, at du selv skal slå denne funktion til i rapporteringsindstillingerne, da den ikke er standard. 

Læs mere om den nye Personalize visuals-opdatering og lær, hvordan du benytter de nye rapporttilføjelser her: https://powerbi.microsoft.com/da-dk/blog/power-bi-october-2020-feature-summary/#_Toc52195558 

Automatic Table Detection from Excel Files:

Hvis ikke data var formateret som tabeller i Excel, har brugere indtil nu selv skulle generere relevante rækker og kolonner i Power BI på baggrund af de indlæste filer, hvilket sommetider kan være en omstændig proces. Med denne nye opdatering identificerer Power BI automatisk sektioner fra Excel-indlæsningen og fordeler dem i foreslåede tabeller. Husk, at denne funktion skal slås til i indstillinger, da den ikke er standard. 

Læs mere om den nye Automatic Table Detection-opdatering og lær, hvordan du bruger den nye sorteringsfunktion her: https://powerbi.microsoft.com/da-dk/blog/power-bi-october-2020-feature-summary/#_Toc52195566 


September 2020

Power BI bliver konstant fintunet, og september måned har ikke været en undtagelse, så vi har som altid udvalgt nogle af de opdateringer, som vi finder mest interessante. Denne måned har primært stået på tilføjelse af praktiske funktionaliteter som en delefunktion og muligheden for at fastlåse elementer i dashboardet. Derudover er der bl.a. blevet tilføjet en funktion, der gør, at man direkte fra rapporteringssiden kan tilføje dynamiske forklaringer til sine visualiseringer.

Du kan læse meget mere om de nye opdateringer her:

Smart narratives (preview):

Mange brugere benytter sig i dag af statiske tekstbokse, overskrifter eller lignende, når de skal tilføje forklaringer til visualiseringsoutputtet fra Power BI i bl.a. PowerPoint. Problemet med dette er, at disse tilføjelser er statiske, og de tilpasser sig ikke dynamisk til visualiseringerne, hvilket skaber fejl, misforståelser og unødigt tastearbejde. For at imødekomme dette problem har Power BI introduceret Smart narratives, som gør, at man direkte fra rapporteringssiden kan tilføje dynamiske forklaringer til visualiseringerne. Disse brugerdefinerbare forklaringer har til hensigt at adressere vigtige takeaways, trends eller lignende, og de kan sågar tilpasses det sprog, som slutbrugeren ønsker. Slutbrugeren kan altså nu få direkte adgang til opdaterede dataforklaringer på et hvilket som helst tidspunkt.

Læs mere om den nye Smart narratives-opdatering og lær, hvordan du benytter du nye dynamiske forklaringer her: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-september-2020-feature-summary/#Smart_narratives_(preview)

Share from Power BI using your favorite apps (iOS and Android):

Det er nu muligt at dele rapporter og visualiseringer fra Power BI med dine kontakter direkte fra rapportsiden. Den nye delefunktion fungerer sådan, at den medtager det rapportfilter, som du deler fra, så du kan dele specifikt filtrerede rapportsider.

Læs mere om den nye Share from Power BI-opdatering og lær, hvordan du benytter den nye delefunktion her: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-september-2020-feature-summary/#Share

Added general visual option to maintain layer order:

Vi har hidtil været vant til, at elementer automatisk transformeres frem forrest på et dashboard, når man klikker på det, hvorefter det vender tilbage til dets oprindelige position, når man klikker væk igen. Denne praktiske funktion gør, at det nu er muligt at beholde elementers position, selvom man klikker på dem.

Læs mere om den nye Added general visual-opdatering og lær, hvordan du benytter den nye praktiske funktion her: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-september-2020-feature-summary/#Maintain_layer_order


August 2020

Power BI har ikke ligget på den lade side hen over sommeren, hvor der er kommet en masse nye opdateringer, som gør rapporteringsværktøjet endnu skarpere. Vi har håndplukket nogle af de vigtigste opdateringer, som blandt andet byder på nye muligheder for at øge overskueligheden for sine slutbrugere, optimeret brug af markeringsværktøjerne og en udvidelse af den populære dynamiske formatering. God læselyst!

Perspectives support for Personalize visuals (preview):

Vi har tidligere beskrevet, hvordan det nye værktøj, Personalize visuals, giver mulighed for at kunne personalisere det visuelle udtryk af en rapport direkte fra rapportsiden uden at skulle i dybden med redigering af rapporten. Dette værktøj har dog hidtil for slutbrugeren krævet en indsigt i alle de felter og dimensioner, som datamodellen er bygget op omkring. Med dette nye element har man altså nu mulighed for at øge overskueligheden for slutbrugerne ved at opsætte en række foruddefinerede feltkombinationer. Dette gør altså, at slutbrugeren kan vælge præcist den feltkombination, der viser den data, der er relevant i dennes konkrete situation. Denne opdatering er ikke tiltænkt som en sikkerhedsmekanisme, men i stedet som et værktøj til at forøge oplevelsen for slutbrugeren.

Læs mere om den nye Perspectives support-opdatering og lær, hvordan du opsætter de foruddefinerede feltkombinationer her: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-august-2020-feature-summary/#_Perspectives

Rectangular lasso select for data points (preview):

Tidligere på året blev det muligt at vælge og markere visualiseringer og andre rapportelementer ved at markere små eller store områder direkte fra rapportsiden således, at alle fuldt markerede elementer bliver valgt. Denne funktion er nu blevet udvidet til også at gælde for datapunkter i linje-, område- og spredningsdiagrammer. For nu er funktionen begrænset til førnævnte områder og et maksimum af 300 valgte datapunkter, men det er på tegnebrættet, at yderligere områder skal omfattes af funktionen.

Læs mere om den nye Lasso select for data points-opdatering og lær, hvordan du benytter det nye markeringsværktøj her: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-august-2020-feature-summary/#_Data_point

Added dynamic formatting support to more visuals:

Tilbage i 2017 blev Power BI’s rapporteringsværktøj kraftigt forbedret ved introduktionen af cell-level formatting. Denne funktion giver mulighed for at formatere hver enkelt datastreng i en model forskelligt, så oplysningsniveauet bliver maksimeret til den enkelte situation. Denne funktion har dog indtil nu kun været tilgængelig ved en begrænset række visualiseringer, men den bliver nu udvidet til at understøttes i en lang række visualiseringer som column chart, shape map, area chart og mange flere.

Læs mere om den nye Added dynamic formatting-opdatering og lær, hvilke nye områder, der omfatter dynamic formatting her: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-august-2020-feature-summary/#_dynamic_formatting


Maj 2020

På trods af de omskiftelige tider, vi alle oplever i lyset af Covid-19-pandemien, er der kommet et væld af nye opdateringer i Power BI, som gør produktet endnu bedre og forhåbentligt jeres hverdag endnu nemmere. Dette byder blandt andet på nye muligheder for personalisering af det visuelle udtryk af rapporterne samtidigt med, at man nu har mulighed for at opdatere datagrundlaget på baggrund af ændringer i datakilden og ikke med et fast interval. Desuden har Power BI i lyset af Covid-19-pandemien udskudt den ellers planlagte ændring af filterpanelet med en måned, så de er jer, der endnu ikke har opdateret jeres rapporter til de nye filtre, stadig har mulighed for at gøre dette, før der sker en automatisk opdatering i løbet af maj. Nedenfor følger nogle af de vigtigste opdateringer – god læselyst!

Personalize visuals (preview):

Denne opdatering giver nu mulighed for at kunne personalisere det visuelle udtryk af en rapport direkte fra rapportsiden uden at skulle i dybden med redigering af rapporten. Førhen har ændringer som disse krævet både adgang til redigering af rapporten samtidigt med, at man har skullet have en hvis kendskab til opbygningen, hvilket kan være et fremmedelement for mange slutbrugere.

Læs mere om den nye Personalize visuals (preview)-opdatering her: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-april-2020-feature-summary/#_Personalize_visuals

Change detection for page refresh (preview):

Hidtil har det kun været muligt at opdatere datagrundlaget i sin rapport i et fast tidsinterval, men denne opdatering giver nu mulighed for at lade systemet opdage ændringer i datakilden løbende i baggrunden, så der ikke sker en masse unødvendige dataforespørgsler på data, der ikke har ændret sig. Dette er en løsning, der sparer brugeren for både unødvendige dataforespørgsler men også utilsigtet ressourceforbrug. Denne feature er forbeholdt premium-brugere. Ønsker du at vide mere om Power BI Premium, kan du læse mere om Premium-løsningen her: https://powerbi.microsoft.com/da-dk/power-bi-premium/

Læs mere om den nye Change detection (preview)-opdatering her: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-april-2020-feature-summary/#_Change_detection

Relative time filter (preview):

Mange scenarier inkluderer i dag hyppigt opdaterede datakilder, hvilket har hidbragt et ønske om at kunne filtrere på smallere tidsvinduer. For at imødekomme dette er der i denne måned blevet introduceret et nyt filter: Relative time filter. Ved brug af dette filter bliver alle visualiseringer synkroniseret til det samme tidsvindue. Dette betyder altså, at man kan se ændringer i ”near real time”, hvor ændringerne tidligere kunne være svære at gennemskue over et tidsvindue på timer eller dage.

Læs mere om den nye Relative time filter (preview)-opdatering her: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-april-2020-feature-summary/#_Relative_time_filter


December 2019

PowerBI’s december opdatering har stor fokus på visuel optimering via opdatering af customized themes, the decomposition tree og muligheden for personalisering af design og temaer på tværs af rapportsider. Opdateringerne giver muligheden for at skabe et mere professionelt udtryk via et gennemgående tema/design i ens kunderapport.

Customize theme dialog:

Denne opdatering tilføjer muligheden for at tilpasse og oprette nye farvetemaer direkte via PowerBI Desktop, hvoraf den tidligere proces med oprettelse og redigering af temaet som JSON-fil ikke længere er nødvendig. Customize theme tilføjer også muligheden for at oprette kundespecifikke farvetemaer samt specifikke visuelle effekter som tekstfarve, baggrunde og modeller på tværs af alle rapportsider, såfremt man ønsker at dele rapporter og data med specifikke kunder. Opdateringen vil optimere hele processen med at personalisere kundeanalyser i PowerBI, og simplificerer muligheden for at skabe en Corporate template i jeres Power BI rapporter.

Læs mere om den nye Customize theme dialog opdatering her: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-december-2019-feature-summary/

Decomposition tree:

PowerBi’s eksisterende visual decomposition tree muliggør visualisering af data på tværs af multiple dimensioner, så data kan opdeles i mindre grupper, hvormed analyse processen optimeres samt forståelsen og præsentationen af den samlede data simplificeres. Med den nye opdatering til Decomposition tree kan rapportens visuelle præsentation optimeres. Opdateringen indeholder muligheden for at redigere farver, tekst størrelser og baggrunden på data og kategori labels samt vælge farven på din tree connector. Herved kan designet af funktionen tilpasses temaet i den samlede rapport.

Læs mere om den nye Decomposition tree opdatering her: https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/visuals/power-bi-visualization-decomposition-tree


November 2019

Med Front-End BI værktøjer i konstant udvikling, har vi I Solitwork, altid en finger på pulsen i forhold til nye opdateringer og featues, således vi altid kan tilbyde den nyeste viden og aspekter af de produkter, som vi er specialister i. Et af disse produkter, Power BI, har netop præsenteret to nye spændende features, som vi gerne vil kaste lidt lys på; Data Lineage (Preview) og opdateringen af Q&A funktionen i Power BI desktop.

Data Lineage (preview):

Formålet med denne nye feature er at optimere kundens forståelse af dataflowet fra datakilden til slut destinationen i avancerede analyseprojekter med flere datakilder. Den nye Data Lineage dækker alle Power BIs artefakttyper som Dashboards, rapporter, datasæt, data flows og forbindelsen til eksterne datakilder f.eks SQL serverer. Data Lineage opdateringen har fokus på forbrugeroplevelsen samt at skabe et overblik over, hvordan en ændring i et datasæt kan påvirke adskillige rapporter og Dashboards.

Læs mere om den nye Data Lineage (preview) på: https://powerbi.microsoft.com/da-dk/blog/introducing-power-bi-lineage-view/

Q&A Visual:

Denne nye opdatering af Q&A har til formål at optimere kundens data indsamling samt forbedre slutforbrugerensen oplevelse. Denne feature tilbyder en hurtig søgefunktion i datasættet og foreslår automatisk populære spørgsmål til datasættets resultater. Funktionen giver mulighed for direkte interaktion mellem kunden og slutforbrugeren, da den udformer en liste med mest stillede spørgsmål og forbedringsforslag til resultats håndteringen samt terminologien i rapporten.

Læs mere om den nye Q&A visual på: https://powerbi.microsoft.com/da-dk/blog/power-bi-desktop-october-2019-feature-summary/#qnaVisual

Solitwork

Brug af cookies på Solitwork.com

Solitwork.com gør brug af cookies. Ved at anvende Websitet accepterer du Websitets brug af cookies

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs mere om Cookies her

Luk vindue